La bretxa digital fa referència a la desigualtat entre les persones que poden tenir accés o coneixement en relació amb les noves tecnologies i les que no. El 13 d’abril, durant la pandèmia del COVID-19, la nostra xarxa va detectar més de 300 casos d’estudiants del barri que no disposaven d’equip informàtic per a seguir les classes online i poder estudiar.

Decidim donar suport a aquestes veïnes, llançant una campanya per a recollir ordinadors, tauletes, telèfons intel·ligents, i components de diversos tipus, i reduir així el nombre de dispositius inutilitzats, en cases d’altres veïnes i en empreses, per a donar-los una nova vida. Creem una logística de recollida, higienització i posada a punt informàtica dels dispositius, i comencem a repartir-los a les escoles del barri. Per a fer possible aquest projecte, ens vam posar en contacte amb el districte, les AMPAs, AFAs i les escoles.

D’altra banda, Raons Públiques, una cooperativa d’urbanisme i arquitectura, que participativa col·laborant en diverses iniciatives comunitàries del barri, ens cedeix una part del seu local per a poder treballar.

Al mateix temps, amb altres entitats veïnals, organitzem una recollida de material escolar per a distribuir-ho entre les famílies més vulnerables del barri. Avui dia hem recollit més de 100 dispositius, que estem repartint i, al mateix temps, anem desenvolupant accions que impliquin la capacitació per a l’ús del dispositiu.

Si bretxa digital equival a bretxa social, creiem que és fonamental donar continuïtat al projecte, no sols recollint més dispositius i materials per a arribar a més persones, sinó treballant en projectes formatius de capacitació, tant per a persones adultes com per a joves, que redueixin la desigualtat que està augmentant exponencialment en aquest moment històric.