QUI SOM

La Xarxa de Suport Mutu de Poble-sec s’organitza de manera oberta i assembleària, a partir dels projectes que es van desenvolupant i un grup de coordinació que fa de facilitador i comunicador entre els diferents projectes i entitats amb les que ens relacionem. Som un grup de veïnes que s’interconnecten, arran del confinament per la pandèmia del COVID19, per a unir forces, generant una xarxa de suport mutu al barri del Poble-sec, i ajudar-nos amb les necessitats que van sorgint.

El nostre objectiu és crear una xarxa veïnal sòlida i estable que es mantingui en el temps. Volem fer un barri més comunitari i solidari, sentir-lo més nostre, més proper i vivible, obert a tota persona que vulgui participar i involucrar-se.

La Xarxa de Suport Mutu de Poble-sec s’organitza de manera oberta i assembleària, a partir dels projectes que es van desenvolupant i un grup de coordinació, que fa de facilitador i comunicador entre els diferents projectes existents i les entitats del barri amb les que col·laborem.

 

COM PARTICIPAR

Des que vam començar el 15 de març de 2020, han anat sorgint diferents projectes, que han anat conformant grups específics de treball i seguiment. Hem sumat molta força comú i ho seguim fent, amb noves iniciatives de les persones veïnes que es van unint.

Aquests són els projectes que estan en marxa actualment, i que estan oberts a qualsevol persona que vulgui participar. No dubtis a posar-te en contacte si t’interessa formar part o involucrar-te en algun d’ells.

PROJECTES

– Projecte Digital: amb un enfoqui en el context tecnològic i digital del nostre dia a dia, es van desenvolupar tres grups de treball:
     

 

 

     1._Reciclatge tecnològic: Recuperació de dispositius que no es fan servir al barri, per que altres persones que el necessitin els puguin fer servir.  Projecte especialment enfocat al context educatiu.
     2._Punt de Suport: Espai de suport mutu per a gestions i usabilitat del entorn digital. Un grup de veïnes obren cada dijous un espai amb taules, connexió wifi  i ordinadors, al pati de la Biblioteca Francesc Boix, en col·laboració amb Cooperasec,  per donar suport mutu a les veïnes del barri.
     

 

 

     3._Sobirania tecnològica:  Un grup de veïnes de la Xarxa de Suport Mutu Poblesec s’uneixen amb l’interés comú de ampliar coneixements del què hi ha darrere les eines digitals que fem servir cada dia i com fer un ús més responsable i més acord amb les nostres ideologies sobre els drets humans i el programari lliure.     

Xibarri: projecte construït amb la motivació de generar alternatives per a la canalla del barri durant el desconfinament.

-Xarxa Audiovisual: Documentació audiovisual per donar visibilitat a les iniciatives positives tant comunitàries com personals empreses durant i després del confinament.

– Grup d’intercanvi Poblesec: Grup de Telegram per a afavorir l’intercanvi d’objectes que no es fan servir amb les veïnes del barri. Desenvolupat amb les companyes del projecte Lendi. 

– Comandes: proposta de suport mutu que va tenir activitat sobre tot durant els primers mesos de confinament, connectant les veïnes del barri per donar-si suport en les necessitats més básiques del dia a dia (anar a la compra, treure les escombraries…).

Més informació dels projectes als apartats corresponents.