Aquest apartat recull informació d’altres grups de suport i diferents entitats, projectes i serveis públics que poden resultar d’ajuda en el context actual. La llista inclou informacions compartides a la xarxa de suport del barri i va creixent amb les aportacions que es van afegint.
Us animem a compartir les dades amb la resta de persones del barri que puguin necessitar-la, perquè totes puguem beneficiar-nos i aprofitar les xarxes. Si coneixes o participes d’ altres iniciatives socials i/o comunitàries, envia-les a info@xarxapoblesec.org i les incorporarem el més aviat possible. Us recomanem verificar sempre les dades als telèfons o webs indicats per confirmar els horaris i serveis més actuals.

On consultar si necessites…

Ajuda alimentaria

Comité Revolucionari d’Alimentació Poblesec (CRA): organització comunitària no caritativa i participativa de recollida i distribució d’aliments gratuïts, emmarcada en el Sindicat de Barri del Poble-sec. Clica aquí per més detalls.

Menjadors socials municipals
Entre els menjadors socials municipals oberts durant l’estat d’alarma, en el barri es troba el Menjador Social Poblesec. C/ Font Honrada 8, horari de 12h a 13h.

Per consultar altres possibilitats clica aquí.

Suport a persones migrades

Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER)
Atenció a la seu del carrer Tarragona, 141, per atendre urgències socials i jurídiques i situacions de vulnerabilitat, de dilluns a divendres, de 9 h a 15 hores. Les cites prèvies s’atendran per telèfon durant la fase de desescalada. Clica aquí per més detalls.

SOAPI “Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades” – Els serveis d’orientació i acompanyament per a persones immigrades s’ofereixen de manera telemàtica durant l’estat d’alarma. Més detalls aquí.

OND – Oficina per la no discriminació – L’Oficina per la No Discriminació acompanya a les persones que pateixen qualsevol tipus de discriminació, assessora jurídicament per a denunciar-la i treballa per a la sensibilització de la ciutadania de Barcelona. Clica aquí per més detalls.

Situacions de violència masclista

Institut Català de les Dones – Atenció telefònica: 900 900 120 / 016 (24 hores/ 365 dies), whatsapp : 671 778 540 o correu 900900120@gencat.cat de l’Institut Català de les Dones. Al seu web pots consultar les indicacions específiques durant l’estat de confinament. Clica aquí per més detalls.

Ajuntament Bcn – Atenció telefònica: 93 619 73 11
Correu electrónic de Sants-Montjuïc: piad_santsmontjuic@bcn.cat. Clica aquí per més detalls.

Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) – Servei ambulatori general i urgències: atenció específica a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents i persones LGTBI, o persones del seu entorn pròxim directament afectades per aquesta violència).

Atenció telefònica: 93 291 59 10, de dilluns a divendres
Atenció presencial general: de 9 h a 15 h, de dilluns a divendres (c/ Marie Curie, 16)
Atenció presencial d’urgència: 9 h a 13 h, de l dilluns a divendres (c/ Marie Curie, 16).
Fora d’aquests horaris, les urgències s’atenen al #CUESB (c/Llacuna, 25 – tel.: 900 703 030)
Clica aquí per més detalls.

Suport a gent gran

Acompanyament a la Gent Gran és un projecte orientat a persones majors que se senten soles i volen una estona de companyia. El projecte realitza la seva activitat gràcies a la col·laboració del seu fantàstic equip de voluntariat. Clica aquí per més detalls.

Projecte Radars
Per la vertebració veïnal i detecció de situacions d’emergència i elevada vulnerabilitat pots contactar en el número 93 61 97 311. Clica aquí per més detalls.

Baixem al carrer
Més detalls: http://www.poblesec.entitatsbcn.net/baixem-al-carrer/

Assessorament laboral

Sindicat de barri Poblesec – Assessorament davant abusos laborals i socials.
Sindicat de Barri de Poblesec. El Sindicat es reuneix tots els dilluns en assemblea per a donar assessorament col·lectiu a totes les persones afectades. És l’espai on exposem la nostra situació i conjuntament pensem l’estratègia per a resoldre-la.
Contacte: 693594144 / poblesec@sindicatdebarri.org
Més detalls: http://sindicatdebarri.org/

Problemes amb despeses, lloguers o hipoteques

Sindicat de barri del Poblesec. El Sindicat es reuneix tots els dilluns en Assemblea per donar un assessorament col·lectiu a totes les persones afectades. Aquest és l’espai on exposem la nostra situació i conjuntament pensem l’estratègia per resoldre-la.
Més Detalls: sindicatdebarri.org

Sindicat Llogateres – El Sindicat s’organitza en assemblees creant espais per a pensar estratègies col·lectives per a lluitar contra les pujades abusives del lloguer.
Més Detalls: https://sindicatdellogateres.org/

APE – Alianza contra la Pobreza Energética – L’APE neix per a pressionar i denunciar les administracions públiques pel seu immobilisme davant la usura de les empreses subministradores d’energia i aigua. La plataforma recull informacions pràctiques per a fer front a problemes de pagament de subministraments (llum, aigua…) i s’organitza de forma auto-gestionada. Clica aquí per més detalls.

Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) – Ajudes per a problemàtiques amb el pagament de lloguers i el pagament d’hipoteques.
Contacta per a dubtes amb el lloguer: mareainquilinapah@gmail.com
Contacta per a dubtes amb la hipoteca: afectadosporlahipoteca@gmail.com
Atenció telefònica: 652069511 (dilluns, dimecres i divendres de 15 a 19 h)
Més detalls: https://pahbarcelona.org/ca // https://afectadosporlahipoteca.com

Situacions què requereixin suport emocional professional

Telèfons de suport telefònic de l’Aj. de Barcelona:
Població general: 649756713
Autònoms/es: 900505805
Treballadores de la Llar i Cures: 900505805
Professionals de serveis essencials: 935678856
Tel. de l’Esperança: 682900500
Clica aquí per més detalls.

Altres iniciatives interessants del Barri

Grup de Mares – Sessions jitsi: dimarts, dijous i diumenges, de 10:30 a 12:30 h.

LendiVencindario : Per a intercanvi i peticions de coses útils entre veïnes. Grup whatsapp: LendiVecindario@PobleSec

Trocasec! (http://trocasec.barripoblesec.org/): Xarxa d’intercanvi del Poblesec

Market Sec (https://mercat.poblesecparal-lel.com/): Plataforma online de l’associació de comerciants del barri.