– XERRADES ONLINE SOBRE DRETS DIGITALS I SOBIRANIA TECNOLÒGICA –


– SESSIÓ 01, DEL 24 D’ABRIL 2021 –
Sobirania tecnològica i drets digitals.
Despleguem el panorama per a obrir l’anàlisi i reflexions.

– SESSIÓ 02, 30 D’ABRIL 2021 –
Visibilitzarem les possibles maneres d’apostar per “altres” tecnologies que no vulnerin els nostres drets i revisarem alguns projectes inspiradors.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CAT
Aquests dos vídeos són el document de les dues sessions d’streaming que van tenir lloc online a l’abril de 2021, i amb una part presencial al local de Castellers del Poble Sec, on van participar diverses persones i entitats del barri. L’objectiu va ser fer una revisió de les eines digitals que fem servir cada dia, la seva repercussió política, i les alternatives que existeixen i que estan més a l’abast del que pensem. Aquestes sessions es van organitzar des de la Xarxa de suport mutu de Poblesec, amb la col·laboració de Maadix, que porten anys treballant qüestions relacionades amb la defensa del dret a la privacitat de les comunicacions, la seguretat digital i la llibertat d’informació, i amb el suport tècnic de l’Associació Expansió de la Xarxa Oberta (eXO), vinculades al projecte Guifi.net a Barcelona.


CAST
Estos dos vídeos son el documento de las dos sesiones de streaming que tuvieron lugar online en abril de 2021, y con una parte presencial en el local de Castellers del Poble Sec, donde participaron varias personas y entidades del barrio. El objetivo fue hacer una revisión de las herramientas digitales que usamos cada día, su repercusión política, y las alternativas que existen y que están más al alcance del que pensamos. Estas sesiones se organizaron desde la Red de apoyo mutuo de Poblesec, con la colaboración de Maadix, que llevan años trabajando cuestiones relacionadas con la defensa del derecho a la privacidad de las comunicaciones, la seguridad digital y la libertad de información, y con el apoyo técnico de la Associació Expansió de la Xarxa Oberta (eXO), vinculada al proyecto Guifi.net en Barcelona.